Spring naar content

Communicatiestijlen

Als communicatie trainer en vakdocent op een hoge school geef ik communicatietrainingen, waaronder de communicatiestijlen trainingen, aan bedrijfsteams, organisaties, hoge scholen, docent teams en individuele studenten. Ontdek hier meer over de kracht van communicatiestijlen.

Evelyn Schoe, Communicatietrainer, vakdocent en (ACT) personal coach

Weet de communicatiestijl van de ander en je zult effectiever communiceren

Leer jouw eigen communicatiestijl herkennen en de communicatiestijlen van die van de mensen om je heen. Als je binnen communicatie dit onderwerp beheerst, kun je veel makkelijker de boodschap die jij wilt zenden bij de ander laten binnenkomen.

4 soorten communicatiestijlen

Wist je dat er 4 communicatiestijlen zijn? Iedereen heeft zo zijn eigen primaire communicatiestijl. Maar wat houdt dit nu precies in en wat is een communicatiestijl eigenlijk?

Als trainer en coach help ik mensen en organisaties bij het verbeteren van communicatie. Communicatiestijlen zijn de fundering van effectieve communicatie.

Inspire & result heeft een eigen communicatiestijlen training module gemaakt. Op deze pagina geven we jou meer informatie over communicatiestijlen en ontdek je waar de training over gaat.

Communicatiestijlen herkennen

Wat betekent communicatiestijl eigenlijk?

Het woord communicatiestijl betekent: De wijze waarop iemand informatie overbrengt op anderen.

Iedereen heeft zijn eigen primaire communicatiestijl. Jouw communicatiestijl matcht bij de ene personen beter dan bij de andere.

Je hebt vast wel eens dat een gesprek soms moeizaam of zelfs ongemakkelijk verloopt, terwijl het bij een ander persoon juist heel vloeiend verloopt. Kun jij een ongemakkelijk gesprek voor de geest halen? Weet dan dat dit te maken kan hebben met het verschil in communicatiestijl tussen jou en de ander.

Voor effectieve communicatie heb je kennis nodig van communicatiestijlen. Ontdek de kenmerken van elke communicatiestijl zodat je communicatiestijlen kunt herkennen. Met de informatie en tips in dit artikel kun je zelf oefenen hoe je een gesprek het beste kunt voeren met de persoon tegenover je.

Communicatiestijlen matrix

Communicatiestijlen kleuren matrix

Aan de hand van het communicatiestijlenmodel maken we onderscheid in de vier verschillende communicatiestijlen. Iedere communicatiestijl heeft zijn eigen kleuraanduiding en (karakter) eigenschappen:

beschouwende communicatiestijl

Analytische communicatiestijl of beschouwende communicatiestijl (Blauw)

Kenmerken van mensen met een analytische / beschouwende communicatiestijl: Ze zijn geneigd tot een probleem onderzoekende houding. Ook zijn ze meer gericht op ideeën en concepten dan op relaties en gevoelens.

Boven onmiddellijke actie hebben zij een voorkeur voor studie, wikken en wegen, en maken ze een bedachtzame en zelfs wat aarzelende indruk.

Analytici brengen kalmte in de groep; eerst denken, dan doen, maar tonen minder emotie

Analytici brengen kalmte in een groep door hun gematigde en bescheiden gedrag en ze hebben heel veel feiten en meningen nodig voordat zij een beslissing nemen. In tegenstelling tot mensen met de motiverende communicatiestijl, zijn mensen met de analytische communicatiestijl moeilijk te enthousiasmeren en overtuigen. Dit zorgt daarom vaak voor wrijving en onbegrip als deze twee stijlen samen in een dialoog zitten.

Beschouwende communicatiestijl: Relaties & emotionele band

Wat relaties betreft kijken mensen met een analytische / beschouwende communicatiestijl eerst de kat uit de boom. Ze vinden het moeilijk om openlijk over hun gevoelens te praten, omdat die heel diep (verstopt) zitten. Hebben zij eenmaal een emotionele band met iemand dan is dit in principe voor altijd.

Analytische / beschouwende stijlen werken het liefst op de achtergrond aan oplossingen.

Beschouwende stijlen werken liever op de achtergrond, met als opdracht: analyseren en problemen oplossen. Analytici zijn geneigd ook in persoonlijke situaties nogal formeel te zijn en worden daardoor afstandelijk of zelfs saai gevonden.

Gevaar voor over-denken en over-analyseren

Dingen duren lang bij hen doordat zij (te) druk zijn met analyseren i.p.v. besluiten nemen en tot actie over te gaan.

De analytische communicatiestijl is nodig voor pricisie op de werkvloer

Hun rustige en solide manier van doen maakt vaak dat anderen zich tot hen wenden voor het krijgen van raad, exacte feiten en precisie.

Wil je meer energie uit je werk, study of team halen?
Regisserende / directieve communicatiestijl herkennen

Directieve communicatiestijl of regisserende communicatiestijl (Rood)

Kenmerken van mensen met een directieve of regisserende communicatiestijl:

Ze zijn veelal actief, onafhankelijk en ambitieus.

Directieve communicatiestijl /  regisserende communicatiestijl: geboren leiders!

Regisseurs stralen zelfvertrouwen uit en zijn erg resultaatgericht en nemen het initiatief, zowel naar een ander toe als in groepen en houden ervan dingen te organiseren. Gewoonlijk neemt de regisserende communicatiestijl van nature de leiding op zich en zijn het in het algemeen krachtige personen met een sterke wil die deze stijl hanteren.

Direct, makkelijke & snel in besluitvorming

Mensen met een directieve communicatiestijl zijn bereid anderen te confronteren met hun ideeën en houdingen en besluiten gewoonlijk makkelijk en snel.

Regisserende communicatiestijl: Emoties, leiderschap en grip op het leven

Als gevolg van een sterke taakgeoriënteerde benadering kan het moeilijk zijn voor de regisseur om emoties te laten zien. Ook hebben ze  graag de leiding en willen daardoor alle facetten van hun eigen leven zelf in handen hebben. Ze beoordelen anderen op hun resultaten en kunnen soms veeleisend zijn en streven zelf vastgestelde doelen na.

Regisserende / Directieve communicatiestijl valkuilen:

Een valkuil van de regisserende communicatiestijl is dat zij soms te veel doordrammen en te kritisch zijn op anderen, waarbij ze het gevaar lopen ongeduldig te zijn. Dan is het nuttig het luisterend vermogen te vergroten en het belang van gevoelens van anderen te herkennen.

In hun werk houden ze meestal van een uitdaging waar vaart in zit en raken verveeld als het tempo te laag ligt. Ook kunnen ze angstig worden als zij de situatie niet onder controle hebben.

Verbeter jouw leiderschapsvaardigheden met onze communicatietraining

Neem contact op met coach en trainer, Evelyn Schoe,
Evelyn Schoe - Trainer, Coach & vakdocent Hogeschool
Mensen met Motiverdende Communicatiestijl

Expressieve communicatiestijl of motiverende communicatiestijl (Geel)

Mensen met een expressieve of motiverende communicatiestijl raken meestal betrokken bij anderen in levendige situaties waar ‘wat gebeurt’. Over het algemeen houden zij van inspirerende en opwindende activiteiten.

Motivators zijn gewoonlijk geliefde personen om mee samen te werken want hun verbeeldingskracht en enthousiasme motiveren zeer.

Expressieve personen voelen sterk en uiten dit sneller 

Omdat gedetailleerde analyse hen niet ligt, generaliseren zij makkelijk op grond van onvoldoende feitelijke informatie en zijn geneigd tot overdrijven. Enigszins tot drama kunnen zij luid bepaalde zaken verkondigen zodat anderen ervan overtuigd raken. Mensen met een expressieve communicatiestijl zijn meestal stimulerend gezelschap, sociaal, vriendelijk, levendig en persoonlijk.

Moeite met afronden van details

Iemand met een motiverende stijl heeft gewoonlijk geen oog voor details en stoomt alweer door naar de volgende klus zonder de opdracht volledig af te maken. Ook trekt deze persoon conclusies op basis van intuïtie of ingeving.

Expressieve communicatiestijlen houden van erkenning

Mensen met een expressieve / motivator  communicatiestijl willen wat hun werk betreft erkenning. Goedkeuring en bijval motiveren hen meestal. Zij werken het best in een omgeving die enige structuur biedt door middel van planning en voortgang, wat niet van nature aandachtspunten zijn voor de motivator.

Ontdek alle valkuilen en kracht van iedere communicatiestijl

Verbeter je communicatie voor de rest van je leven.

Zorgende of vriendelijke Communicatiestijl

De coöperatieve communicatiestijl of zorgende communicatiestijl (Groen)

De Cooperatieve communicatiestijl, ook wel de zorgende communicatiestijl, of vriendelijke communicatiestijl genoemd. Mensen met de cooperatieve communicatiestijl worden door anderen gezien als gemakkelijk en aardig en je krijgt er bijna nooit ruzie mee. Hoewel zij goed reageren op mensen, laten zij in sociale situaties vaak het initiatief over aan anderen.

Vaak moeite met nee zeggen

Zij vinden het moeilijk een verzoek te weigeren omdat ze hulpvaardig willen zijn; zelfs al gaat het ten koste van hun eigen belangen. Mensen met een zorgende communicatiestijl zoeken meestal hechte, warme en langdurige relaties. Ze zijn goede luisteraars die er de tijd voor nemen mensen op hun gemak te stellen en te ondersteunen.

Cooperatieve communicatiestijl:  IJverige en dienstbare mensen

Karakters van cooperatieve communicatiestijlen zullen er alles aan doen om hun opdracht goed uit te voeren, want zij zijn zeer dienstbaar. Zij lijken weinig belangstelling te hebben voor planning en doelen stellen. Ook hebben ze veelal structuur en een toegespitste omschrijving nodig van wat er gedaan moet worden.

Deze vriendelijke communicatiestijl heeft als valkuil...

Zij proberen tegen elke prijs te voorkomen dat gevoelens van mensen gekwetst raken en voelen daardoor vaak wrevel achteraf. Grote kans dat zij zichzelf achterstellen om de harmonie te bewaren en anderen te pleasen.

Ontdek hoe je jouw boodschap beter overbrengt

Laat jouw presentatie wijze aansluiten op de mensen tegenover je

"Inspire & Result traint ondernemers, managers en medewerkers (teams) in communicatie. Wat ligt er onder jouw gedrag, waar ligt je natuurlijke kracht en groei potentieel?

Naast mijn ervaring met het bedrijfsleven heb ik veel ervaring met jongeren vanuit mijn functie als vakdocent op een Hogeschool.

Ontdek hoe je met de combinatie van HBM/ACT en communicatietrainingen jezelf, jouw team en het bedrijf verder kunt ontwikkelen en verbeteren."

Evelyn Schoe