Spring naar content
Communicatiestijlen herkennen

Communicatiestijl herkennen doe je zo!

Een communicatiestijl wat is dat? Kom erachter welke communicatiestijl jij het meest hanteert en ontdek de voor- en nadelen. Hoe kun je andere stijlen herkennen  én hoe kun je met kennis over communicatiestijlen jouw kans op succes vergroten?

In dit artikel gaan we dieper in op communicatiestijlen aan de hand van het communicatiestijlenmodel. Het woord communicatiestijl betekent: De wijze waarop iemand informatie overbrengt op anderen.

Ieder mens is uniek met een eigen karakter en communicatiestijl. Als je effectiever wilt communiceren heb je kennis nodig van jouw communicatiestijl en die van de persoon tegenover je.

Je gaat kennis maken met het volgende:

  • Welke soorten communicatiestijlen er zijn;
  • Hoe je een communicatiestijl herkent;
  • Karaktereigenschappen van mensen met een specifieke communicatiestijl
  • De kracht en valkuilen van iedere stijl
  • en meer...

Er zijn vier soorten communicatiestijlen die we gaan behandelen. Als je deze stijlen weet te herkennen, weet je ook op welke wijze jij zelf, en je gesprekspartner het beste benaderd kan worden. Daarmee kun je dus veel effectiever communiceren!

Communicatiestijlen herkennen geeft jou veel voordelen
Wil je meer succes boeken in je carrière, relatie of persoonlijke ontwikkeling? Dan is kennis van communicatiestijlen een must. Maak kennis met het geheim in karakter- en communicatiestijlen en je kijk op communicatie zal voor altijd veranderen.

 

4 soorten communicatiestijlen

Er zijn 4 communicatiestijlen die we behandelen.

Communicatiestijlen matrix
beschouwende communicatiestijl

Analytische / beschouwende communicatiestijl

Mensen met een analytische of beschouwende communicatiestijl zijn geneigd tot een probleem onderzoekende houding en zijn meer gericht op ideeën en concepten dan op relaties en gevoelens. Boven onmiddellijke actie hebben zij een voorkeur voor studie, wikken en wegen, en maken ze een bedachtzame en zelfs wat aarzelende indruk.

Analytici brengen kalmte in een groep door hun gematigde en bescheiden gedrag en ze hebben heel veel feiten en meningen nodig voordat zij een beslissing nemen.

Wat relaties betreft kijken mensen met een beschouwende communicatiestijl eerst de kat uit de boom. Ze vinden het moeilijk om openlijk over hun gevoelens te praten, omdat die heel diep zitten. Hebben zij eenmaal een emotionele band met iemand dan is dit in principe voor altijd.

Beschouwende stijlen werken liever op de achtergrond, met als opdracht: analyseren en problemen oplossen. Analytici zijn geneigd ook in persoonlijke situaties nogal formeel te zijn en worden daardoor afstandelijk of zelfs saai gevonden.

Dingen duren lang bij hen doordat zij (te) druk zijn met analyseren i.p.v. besluiten nemen en tot actie over te gaan.

Hun rustige en solide manier van doen maakt vaak dat anderen zich tot hen wenden voor het krijgen van raad, exacte feiten en precisie.

Directieve / regisserende communicatiestijl

Mensen met een directieve of regisserende communicatiestijl zijn veelal actief, onafhankelijk en ambitieus. Regisseurs stralen zelfvertrouwen uit en zijn erg resultaatgericht en nemen het initiatief, zowel naar een ander toe als in groepen en houden ervan dingen te organiseren.

Gewoonlijk neemt de regisserende communicatiestijl van nature de leiding op zich en zijn het in het algemeen krachtige personen met een sterke wil die deze stijl hanteren.

Mensen met een directieve communicatiestijl zijn bereid anderen te confronteren met hun ideeën en houdingen en besluiten gewoonlijk makkelijk en snel.

Als gevolg van een sterke taakgeoriënteerde benadering kan het moeilijk zijn voor de regisseur om emoties te laten zien. Ook hebben ze  graag de leiding en willen daardoor alle facetten van hun eigen leven zelf in handen hebben.

Ze beoordelen anderen op hun resultaten en kunnen soms veeleisend zijn en streven zelf vastgestelde doelen na.

Een valkuil van de regisserende communicatiestijl is dat zij soms te veel doordrammen en te kritisch zijn op anderen, waarbij ze het gevaar lopen ongeduldig te zijn.  Dan is het nuttig het luisterend vermogen te vergroten en het belang van gevoelens van anderen te herkennen.

In hun werk houden ze meestal van een uitdaging waar vaart in zit en raken verveeld als het tempo te laag ligt. Ook kunnen ze angstig worden als zij de situatie niet onder controle hebben.

Regisserende / directieve communicatiestijl herkennen
Mensen met Motiverdende Communicatiestijl

Expressieve / motiverende communicatiestijl

Mensen met een expressieve of motiverende communicatiestijl raken meestal betrokken bij anderen in levendige situaties waar ‘wat gebeurt’. Over het algemeen houden zij van inspirerende en opwindende activiteiten.

Motivators zijn gewoonlijk geliefde personen om mee samen te werken want hun verbeeldingskracht en enthousiasme motiveren zeer.

Omdat gedetailleerde analyse hen niet ligt, generaliseren zij makkelijk op grond van onvoldoende feitelijke informatie en zijn geneigd tot overdrijven. Enigszins tot drama kunnen zij luid bepaalde zaken verkondigen zodat anderen ervan overtuigd raken. Mensen met een expressieve communicatiestijl zijn meestal stimulerend gezelschap, sociaal, vriendelijk, levendig en persoonlijk.

Iemand met een motiverende stijl heeft gewoonlijk geen oog voor details en stoomt alweer door naar de volgende klus zonder de opdracht volledig af te maken. Ook trekt deze persoon conclusies op basis van intuïtie of ingeving.

Motivators willen wat hun werk betreft erkenning. Goedkeuring en bijval motiveren hen meestal. Zij werken het best in een omgeving die enige structuur biedt door middel van planning en voortgang, wat niet van nature aandachtspunten zijn voor de motivator.

Vriendelijke / zorgende communicatiestijl

Mensen met een vriendelijke of zorgende communicatiestijl worden door anderen gezien als gemakkelijk en aardig en je krijgt er bijna nooit ruzie mee. Hoewel zij goed reageren op mensen, laten zij in sociale situaties vaak het initiatief over aan anderen.

Zij vinden het moeilijk een verzoek te weigeren omdat ze hulpvaardig willen zijn; zelfs al gaat het ten koste van hun eigen belangen. Mensen met een zorgende communicatiestijl zoeken meestal hechte, warme en langdurige relaties. Ze zijn goede luisteraars die er de tijd voor nemen mensen op hun gemak te stellen en te ondersteunen.

Zorgende stijlen zullen er alles aan doen om hun opdracht goed uit te voeren, want zij zijn zeer dienstbaar. Zij lijken weinig belangstelling te hebben voor planning en doelen stellen, en hebben veelal structuur en een toegespitste omschrijving nodig van wat er gedaan moet worden.

Zij proberen tegen elke prijs te voorkomen dat gevoelens van mensen gekwetst raken en voelen daardoor vaak wrevel achteraf.

Zorgende of vriendelijke Communicatiestijl

Vond je dit artikel interessant en wil je hierover meer weten? Dan is de communicatiestijlen training echt iets voor jou! 

Echte verandering begint bij jezelf. Of je nu succes nastreeft in persoonlijk leiderschap, verbinding of communicatie. Als jij bewust wordt van jouw unieke kwaliteiten, dan sta je pas echt in je kracht, zowel op het werk als in privé.

HBM/ACT coach zeeland

Evelyn Schoe

Individuele- en team coaching & training
+31 6 1357 5119 | info@inspireandresult.nl