De Piramide van Lencioni

De Piramide van Lencioni, ontwikkeld door Patrick Lencioni, is een bewezen model dat we in onze bedrijfstrainingen toepassen om teamproblematiek te identificeren en aan te pakken. Hiermee kunnen teams transformeren naar samenwerkende teamleden. In de praktijk zien we bij teamleden verbeterde prestaties, meer plezier en met meer verbondenheid, waardoor we vertrouwen op dit model. Hieronder volgt een beschrijving van elke laag van de piramide. We hebben de uitleg verrijkt met onze ervaring en inzichten uit onze bedrijfstrainingen en coaching praktijk.

Vertrouwen creëren binnen teams

Vertrouwen: De basis van de Piramide van Lencioni is vertrouwen. Bij Inspire & Result werken we met activiteiten die persoonlijke openheid en kwetsbaarheid binnen teams stimuleren. Vertrouwen ontstaat wanneer teamleden zich veilig voelen om kwetsbaar te zijn en openlijk met elkaar te communiceren. Het ontbreken van vertrouwen leidt tot voorzichtigheid, terughoudendheid en politieke spelletjes binnen teams, wat de teamdynamiek en efficiëntie belemmert.

Gezonde conflicten opwekken

Conflicten: Met vertrouwen als basis moedigen wij bij Inspire & Result gezonde conflicten aan binnen teams. Dit betekent dat teamleden meningsverschillen kunnen uiten, rekening houden met de verschillende communicatiestijlen, ideeën kunnen uitdagen en constructieve feedback kunnen geven. Het vermijden van conflicten leidt tot oppervlakkige discussies en onopgeloste problemen, waardoor belangrijke kwesties onbesproken blijven.

Betrokkenheid en verantwoordelijkheid

Betrokkenheid: betrokkenheid verwijst naar de mate waarin teamleden zich persoonlijk verantwoordelijk voelen voor het bereiken van de doelstellingen van het team. Teamleden moeten betrokken zijn bij de besluitvorming en zich gecommitteerd voelen aan de genomen beslissingen. Daarom verhogen we tijdens de trainingen de betrokkenheid van teamleden door hen actief te betrekken bij besluitvormingsprocessen. Een gebrek aan betrokkenheid resulteert in desinteresse en een gebrek aan motivatie, wat de prestaties van het team ondermijnt.

Verantwoordelijkheid: Bij Inspire & Result werken we met strategieën om een cultuur van verantwoordelijkheid te cultiveren. Teamleden moeten elkaar aanspreken op hun gedrag en prestaties. Het ontbreken van verantwoordelijkheid leidt tot een gebrek aan motivatie en uiteindelijk lagere prestaties. Hierdoor worden teamleden niet aansprakelijk gehouden voor hun acties en zal er geen verandering plaatsvinden.

De gewenste resultaten

Resultaten: De top van de piramide wordt gevormd door resultaten, waardoor we in onze trainingen nadruk leggen op het behalen van tastbare collectieve resultaten. Een team geniet van successen en lijdt onder mislukkingen, waarbij individualistisch gedrag geminimaliseerd wordt. Door de onderliggende lagen van vertrouwen, conflicten, betrokkenheid en verantwoordelijkheid aan te pakken, kan een team effectief samenwerken om resultaten te bereiken.

Waarom training & onderhouden noodzakelijk is

Samenvattend onderstreept het model van Lencioni duidelijk dat het bouwen aan vertrouwen essentieel is als eerste stap. Vervolgens, door conflicten effectief aan te pakken, betrokkenheid te stimuleren en verantwoordelijkheid te versterken, leidt dit onvermijdelijk tot verbeterde resultaten. Hierdoor wordt een diepere verbondenheid en toewijding binnen het team of organisatie ervaren. Dit proces resulteert uiteindelijk in betere communicatie, verhoogde betrokkenheid en een toename in productiviteit.

Goed werkende teams investeren regelmatig in onderhoud van de teamsamenwerking. Stilstaan is uiteindelijk achteruitgaan.

Op zoek naar een effectieve aanpak voor de meest voorkomende problemen in teamdynamiek? De combinatie van de Piramide van Lencioni en onze trainingen biedt de perfecte oplossing.