Directief zijn betekent richtinggevend zijn. Denk daarbij aan de functies: bevelhebber, commandant, aanvoerder, dirigent, leidinggevende of directeur.

In mijn vak als communicatietrainer is het van noodzakelijk om communicatiestijlen van mensen te herkennen en inzichtelijk te maken. Directieve communicatie is een korte en bondige manier van communiceren die het meest voorkomt bij manager, bazen, directeuren, oftewel mensen die anderen moeten aansturen.

Het woord directief betekent o.a.:

1) Richtinggevend 2) Richtlijn 3) Sturend 4) Voorschrift

Bron: Mijnwoordenboek.nl

Wat is directieve communicatie?

Directieve communicatie is een type communicatiestijl waarbij de betrokkenen duidelijke instructies, verwachtingen en doelen krijgen. Deze stijl wordt vaak gebruikt in werk- of beroepsomgevingen. Kenmerken van een directieve communicatiestijl zijn: een hoge mate van directheid en duidelijkheid bij het overbrengen van boodschappen.

Directief zijn en gezag hebben

Directieve communicatie wordt vaak gezien als gezaghebbend en kan dus afstand scheppen tussen de zender en de ontvanger. Vooral als het niet op de juiste manier gebeurt of in de juiste hiërarchische setting. Directieve communicatie kan vele vormen aannemen, van bevelen tot suggesties, maar in de kern gaat het om het geven van duidelijke aanwijzingen of richtlijnen. Vooral bij taakgerichte mensen gebruiken leidinggevende deze vorm van communicatie. Deze mensen hebben een heel duidelijk gericht doel voor ogen. Een doel dat ze wat ze kost wat kost willen behalen!

Regisserende / directieve communicatiestijl herkennen
Directieve communicatie komt vaak voor bij de ‘regisseurs’ – de regisserende of directieve communicatiestijl

Leiding nemen in gebiedende wijs

Leiding nemen gaat samen met directief communiceren. Het gaat over spreken op een specifieke manier waarbij je de controle over het gesprek behoudt. Een voorbeeld zin van directieve communicatie: “Ik wil dat je dit doet” of “Doe dit alsjeblieft”. Waar minder dominante communicatie juist richt op: het te formuleren als een suggestie of vraag zoals: “het zou fijn zijn als je dit of dat doet”, of “zou je alsjeblieft zus of zo kunnen doen?”.

Krijg meer voor elkaar bij anderen: train je directieve communicatiestijl
Bekijk de communicatiestijlen training

Directief zijn werkt niet bij iedere persoon of situatie

De sleutel tot succesvol gebruik van directe communicatie ligt in het begrijpen van de persoonlijkheid van de betrokkenen. Niet iedereen reageert goed op opdrachten of eisen, dus inzicht in de ander helpt om je boodschap effectief over te brengen. Bovendien zal inzicht in de context van de interactie helpen bepalen of directieve communicatie geschikt is voor die situatie. Je kunt bijvoorbeeld directieve taal gebruiken als je iemand probeert te motiveren tijdens een functioneringsgesprek. Een andere aanpak kan effectiever zijn als je bijvoorbeeld met hem of haar de mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling bespreekt.

Een taakgericht of mensgericht persoon?

Heb je als leidinggevende bijvoorbeeld een gevoelig of zorgend persoon tegenover je, dan kan vragen of suggereren een betere verstandhouding en productiviteit opleveren dan commanderen en dirigeren. Deze persoon is duidelijk mens georiënteerd en stelt dit boven taak georiënteerd. Dus wat heeft deze persoon nodig?

Directief handig voor korte gespreksvoering en leidinggeven

Al met al kan directieve communicatie een effectieve manier zijn om informatie snel en efficiënt over te brengen en toch de controle over het gesprek of de taak te behouden. Hoewel het niet klakkeloos moet worden gebruikt zonder eerst de individuele persoonlijkheid en context in overweging te nemen, kan het krachtige resultaten opleveren als het doordacht en gepast wordt toegepast.

Directieve communicatie voor teamleider, coach, directeur of opdrachtgever

Leidinggevende functies gebruiken vaker directieve communicatie dan medewerkers van dezelfde ‘rang’. Het is duidelijke, heldere taal die helpt om doelstellingen te bereiken. Het geeft een bepaalde dominantie binnen gespreksvoering waardoor de toon vooral eisend en commanderend kan overkomen. Dit kan heel goed werken als de rolverdeling helder is en geaccepteerd is, zodat gesprekken kort en bondig kunnen blijven. Ben je collega’s van elkaar met dezelfde functie, dan kan directieve communicatie als ‘bazig’ overkomen.

Zou je na het lezen van dit artikel willen verdiepen in communicatiestijlen? Ontdek of het jou verder kan brengen in jouw ontwikkeling. Bekijk ons aanbod of informeer naar de mogelijkheden.